Selamat datang di situs Organisasi Administratif Kecamatan Dong Bang, Distrik Prachantakham, Provinsi Prachinburi.

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กิจการสภา
ทรัพยากรท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
สำนักปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานควบคุมภายใน


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติและมอบประกาศนียบัตร วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

โพสต์โดย อบต.ดงบัง อ.ประจันตคาม เมื่อ วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2020
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
การแข่งขันกีฬาสายสัใพันธ์กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล) และประ ... โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กิจกรรมการถวายเทียนพรรษาแก่วัด จำนวน 5 แห่ง) ด้วยอ ...
 โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและจัดนิทรรศการ) องค์การบ ...  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังร่วมกับองค์การบ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชทีประจำเดือนมกราคม2564 
     

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์416610027 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ2ชั้นจำนวน2คัน 
     

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชทีประจำเดือนมกราคม2564...     จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์416610027...     จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ2ชั้นจำนวน2คัน...     จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์81-4716...     จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้่านงานครัว(ไม้กวาด)สป.ปีงบประมาณ2564...     จำนวนผู้เข้าชม 2 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่2บ้านบก...     จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนลูกรังภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ2564...     จำนวนผู้เข้าชม 2 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอยฟ้างสางหมู่ที่4...     จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.ธ.ค.63-เม.ย.64...     จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สพฐ.จำนวน3แห่งธ.ค.63-เม.ย.64...     จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านตม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 3 ตำบลดงบังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
   โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกสุวรรณศร-เกาะมะไฟ หมู่ที่ 6,หมู่ 1,หมู่ 2 ทำ 3 ช่วง ตำบลดงบัง อำเภอป
   สอบราคาจ้างโครงการลงลูกรังถนนภายในตำบล
   สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายเทวาธิราช7 - เวชภักดี 4) หมู่ที่ 4 ตำบลฟากห้ว
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Asphaltic Concrete (สายเทวาธิราช5- พรหมราช16) หมู่ที่ 1
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Asphaltic Concrete (สายเทวาธิราช5 - พรหมราช16) หมู่ที่ 11 บ้านหนองหลว
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายเทวาธิราช7-เวชภักดี4) หมู่ที่ 4 บ้านกุดแต้ ตำบลฟากห้วย
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Asphaltic Concrete สายเทวาธิราช 6- อุดมเดช 5 หมู่ที่ 8
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Asphaltic Concrete สายเทวาธิราช 6 - อุดมเดช 5 หมู่ที่ 8 บ้านสวนอุดม ต
   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทุ่งศาลา-บึงตะกู ม.3 ตำบลวัดสุวรรณ
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายเทวาธิราช (สายรัชตะวิถี 15-เทวาธิราช2) หมู่ที่ 7-11 ตำบ
ข่าวย้อนหลัง
 
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป  
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในตำบลดงบัง
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในตำบลดงบัง  

ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  

หนังสือราชการ สถ. ประจำวันที่ 18/01/2564

มท 0820.2/ว88 | รายงานความคืบหน้าโครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 18/01/2564
มท 0819.2/ว77 | การสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
หน่วยงาน : กสธ. หนังสือลงวันที่ : 15/01/2564

หนังสือราชการ สถ.

มท 0808.3/ว63 | ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 13/01/2564
มท 0816.3/ว79 | การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 15/01/2564
มท 0816.3/ว80 | แจ้งผลการประชุมคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 15/01/2564
มท 0816.2/ว76 | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 14/01/2564
มท 0810.3/ว73 | แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 14/01/2564
มท 0816.5/ว72 | พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 14/01/2564
มท 0816.3/ว71 | สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2564)
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 14/01/2564
- | ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 14/01/2564
มท 0810.7/ว61 | ขอส่งหนังสือ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 13/01/2564
- | ประชาสัมพันธ์ สรรหาและพิจารณาเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 14/01/2564
มท 0803.3/ว66 | หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 13/01/2564
มท 0803.3/ว65 | เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 13/01/2564
มท 0803.3/ว54 | การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 12/01/2564
มท 0810.2/ว62 | การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 13/01/2564
มท 0820.2/ว59 | ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 13/01/2564
มท 0808.3/ว201 | ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 12/01/2564
มท 0808.2/471-546 | การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564)
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 12/01/2564
- | บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 12/01/2564
มท 0820.2/ว52 | รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 12/01/2564
มท 0809.4/ว55 | แจ้งรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ ในรุ่นที่ 1-4
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 12/01/2564
มท 0809.4/ว16 | กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 12/01/2564
- | สรุปข้อสั่งการของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2563
หน่วยงาน : สล. หนังสือลงวันที่ : 12/01/2564
สายตรงผู้บริหาร

การให้บริการ
หมู่บ้านในเขต อบต.
ระบบ EGP
สถิติการให้บริการ
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
ตอบแบบประเมิน ITA
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 1819 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 18 มกราคม 2564
เบี้ยยังชีพ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
อบต.ในเครือข่าย

สำรวจความพึงพอใจ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการปฏิบัติงานของ อบต.ดงบัง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บริการออนไลน์
รวมลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.156.34
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,334,564

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 037-578051   Fax : 037-578050
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.