Selamat datang di situs Organisasi Administratif Kecamatan Dong Bang, Distrik Prachantakham, Provinsi Prachinburi.

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กิจการสภา
ทรัพยากรท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
สำนักปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานควบคุมภายใน


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติและมอบประกาศนียบัตร วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

โพสต์โดย อบต.ดงบัง อ.ประจันตคาม เมื่อ วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2020
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
การแข่งขันกีฬาสายสัใพันธ์กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล) และประ ... โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กิจกรรมการถวายเทียนพรรษาแก่วัด จำนวน 5 แห่ง) ด้วยอ ...
 โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและจัดนิทรรศการ) องค์การบ ...  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังร่วมกับองค์การบ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
ประกาศประกวดราคาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกลาง-เนินงิ้ว หมู่ที่ 3,2 
     

ประกาศประกวดราคาซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุวรรณศร-คำสวนอ้อย หมู่ที่ ๑๐ 
     

ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมสร้างถนนยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุวรรณศร-คำสวนอ้อย หมู่ที่ 10 
     

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
ประกาศ การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ตามข้อบัญญัติตำบลสหัสขันธ์ ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนต...     จำนวนผู้เข้าชม 85 ครั้ง
ประกาศ การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ประเภททั่่วไป...     จำนวนผู้เข้าชม 87 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกลาง-เนินงิ้ว หมู่ที่ 3,2...     จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุวรรณศร-คำสวนอ้อย หมู่ที่ ๑๐...     จำนวนผู้เข้าชม 6 ครั้ง
ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมสร้างถนนยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุวรรณศร-คำสวนอ้อย หมู่ที่ 10...     จำนวนผู้เข้าชม 6 ครั้ง
ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกลาง-เนินงิ้ว หมุ่ที่ ๓,๒...     จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)...     จำนวนผู้เข้าชม 96 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bid...     จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม 2563...     จำนวนผู้เข้าชม 184 ครั้ง
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...     จำนวนผู้เข้าชม 169 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านตม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 3 ตำบลดงบังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
   โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกสุวรรณศร-เกาะมะไฟ หมู่ที่ 6,หมู่ 1,หมู่ 2 ทำ 3 ช่วง ตำบลดงบัง อำเภอป
   สอบราคาจ้างโครงการลงลูกรังถนนภายในตำบล
   สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
   Hacked by Mr.d30
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยย่าชุน หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน และฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยท่าเรือ - เนินตาแมว
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหนองพรุ หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่ และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยพ่วงมิตร หมู่ที่ ๙ บ้าน
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 63)
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2563 ถึง กันยายน 2563)
   ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย (หลังจากได้รับฟังคำวิจารณ์แล้ว)
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำตรมาสที่ 3 (เดือน เม
ข่าวย้อนหลัง
 
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป  
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในตำบลดงบัง
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในตำบลดงบัง  

ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  

หนังสือราชการ สถ.

มท 0810.2/3677 | ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2564 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 (Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES))
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 27/11/2563
มท 0808.3/ว3679 | กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 27/11/2563
มท 0808.3/ว3674 | การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 27/11/2563
มท 0820.2/ว3680 | รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 27/11/2563
มท 0820.3/ว7667 | การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชนืในพื้นที่ป่าก่อนได้รับอนุญาต
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 26/11/2563
มท 0815.4/ว124 | แจ้งกำหนดการลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน : กยผ. หนังสือลงวันที่ : 26/11/2563
มท 0816.1/ว3662 | แนวทางการดำเนินการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างเท่าเทียม
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 26/11/2563
มท 0816.1/ว3664 | เชิญชวนสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 26/11/2563
มท 0816.1/ว3663 | แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 26/11/2563
มท 0808.2/21642-21681 | การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 24/11/2563
มท 0809.3/ว3631 | แจ้งยอดโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563)
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 24/11/2563
มท 0808.3/ว3659 | บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 22-23
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 26/11/2563
มท 0808.3/ว3658 | การสำรวจสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 26/11/2563
- | บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 26/11/2563
มท 0820.2/ว3651 | กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 26/11/2563
มท 0818.3/ว3654 | แนวทางดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หน่วยงาน : กต. หนังสือลงวันที่ : 26/11/2563
มท 0808.2/ว3643 | แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ชำระค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 3
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 24/11/2563
มท 0810.8/ว3644 | แนวทางการขอรับงบประมาณที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 24/11/2563
มท 0803.3/ว3632 | เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 24/11/2563
มท 0820.3/ว3624 | การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 23/11/2563
มท 0808.3/ว7015 | ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 23/11/2563
มท 0816.1/ว3621 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 23/11/2563
มท 0810.8/ว3623 | แก้ไข QR Code แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 23/11/2563
มท 0808.3/ว3619 | แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 23/11/2563
มท 0808.3/ว3620 | การแจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 23/11/2563
สายตรงผู้บริหาร

การให้บริการ
หมู่บ้านในเขต อบต.
ระบบ EGP
สถิติการให้บริการ
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
ตอบแบบประเมิน ITA
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
เบี้ยยังชีพ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
อบต.ในเครือข่าย

สำรวจความพึงพอใจ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการปฏิบัติงานของ อบต.ดงบัง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บริการออนไลน์
รวมลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.107.166
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,318,679

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 037-578051   Fax : 037-578050
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.