Selamat datang di situs Organisasi Administratif Kecamatan Dong Bang, Distrik Prachantakham, Provinsi Prachinburi.

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กิจการสภา
ทรัพยากรท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
สำนักปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานควบคุมภายใน


  หน้าแรก     สภาพทางสังคม 

สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม  

สภาพทางสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

 

การศึกษา

                                โรงเรียนระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส  จำนวน  3  แห่ง  ได้แก่

 

                                1.  โรงเรียนวัดดงบัง                             ตั้งอยู่หมู่ที่  1

                                2.  โรงเรียนวัดบ้านโนน                       ตั้งอยู่หมู่ที่  3

                                3.  โรงเรียนวัดศรีมงคล                        ตั้งอยู่หมู่ที่  9

                               

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  2  แห่ง  ได้แก่

 

                                1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันทรังษี       ตั้งอยู่หมู่ที่  2

                                2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนน       ตั้งอยู่หมู่ที่  3

               

สถาบันและองค์กรทางศาสนา  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

                                วัด  จำนวน  4  แห่ง  ได้แก่

                                1.  วัดดงบัง                            ตั้งอยู่หมู่ที่  1

                                2.  วัดจันทรังษี                       ตั้งอยู่หมู่ที่  2

                                3.  วัดบ้านโนน                      ตั้งอยู่หมู่ที่  3

                                4.  วัดศรีมงคล                       ตั้งอยู่หมู่ที่  9

 

การสาธารณสุข  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

สถานีอนามัยประจำตำบล  จำนวน  2  แห่ง  ได้แก่

                               

1.  สถานีอนามัยบ้านโนน  มีเจ้าหน้าที่  จำนวน  2  คน

2.  สถานีอนามัยดงบัง  มีเจ้าหน้าที่  จำนวน  2  คน

                               

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100

               

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 

1)        ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  1  แห่ง

 

สายตรงผู้บริหาร

การให้บริการ
หมู่บ้านในเขต อบต.
ระบบ EGP
สถิติการให้บริการ
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
ตอบแบบประเมิน ITA
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 34 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 3 มีนาคม 2564
เบี้ยยังชีพ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
อบต.ในเครือข่าย

สำรวจความพึงพอใจ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการปฏิบัติงานของ อบต.ดงบัง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บริการออนไลน์
รวมลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.108.188
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,368,638

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 037-578051   Fax : 037-578050
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.