Selamat datang di situs Organisasi Administratif Kecamatan Dong Bang, Distrik Prachantakham, Provinsi Prachinburi.

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กิจการสภา
ทรัพยากรท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
สำนักปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานควบคุมภายใน  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
การแข่งขันกีฬาสายสัใพันธ์กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล) และประชาชนทั่วไป ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กิจกรรมการถวายเทียนพรรษาแก่วัด จำนวน 5 แห่ง) ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลดงบังกำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีแห่และถวายเทียนจำนำพรรษา แก่วัดในพื้นที่ตำบลดงบัง จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ วัดบ้านโนน, วัดจันทรังษี, วัดดงบัง, วัดเนินผาสุก และวัดศรีมงคล ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2561
 โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและจัดนิทรรศการ) องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลดงบัง ได้กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยกำหนดจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันเข้าพรรษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561
 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอประจันตคาม และอำเภอประจันตคาม ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์(วันไหลรวมใจประจันตคาม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 2561 ณ อำเภอประจันตคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ (วันไหลรวมใจประจันตคาม) ให้คงอยู่คู่กับอำเภอประจันตคามต่อไป    
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด(ดงบังฟุตซอลคัพ ครั้งที่ 6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดงบัง กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด(ดงบังฟุตบอลคัพ ครั้งที่ 6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 12 เม.ย. พ.ศ.2561 โดยมีการแข่งขัน 3 ประเภท คือ ประเภททีมประชาชนชายทั่วไป(ภายในตำบลดงบัง) ประเภททีมอาวุโสชายทั่วไป(ภายในตำบลดงบัง) และ ประเภททีมประชาชนชายทั่วไป OPEN(ไม่จำกัดภูมิลำเนา)
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง คำขวัญวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2561  "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”
   โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลดงบังและคณะกรรมการวัดจันทรังษี(บ้านตม) จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่  3 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดจันทรังษี(บ้านตม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป
 โครงการสืบสานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปีงบปรมาณ 2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลดงบังและวัดศรีมงคลจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560  ณ วัดศรีมงคล ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่สืบไป และเป็นการอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร

การให้บริการ
หมู่บ้านในเขต อบต.
ระบบ EGP
สถิติการให้บริการ
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
ตอบแบบประเมิน ITA
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 34 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 3 มีนาคม 2564
เบี้ยยังชีพ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
อบต.ในเครือข่าย

สำรวจความพึงพอใจ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการปฏิบัติงานของ อบต.ดงบัง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บริการออนไลน์
รวมลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.108.188
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,368,610

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 037-578051   Fax : 037-578050
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.