ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กิจการสภา
ทรัพยากรท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
สำนักปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานควบคุมภายใน


  หน้าแรก     การจัดองค์ความรู้ 
การจัดองค์ความรู้
การจัดองค์ความรู้  
     คู่มือติดตามระบบควบคุมภายในข้อ 6เปิดอ่าน
     คู่มือจัดวางระบบควบคุมภายใน ข้อ 5เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     คู่มือการใช้โปรแกรม GISเปิดอ่าน
     คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบลเปิดอ่าน
     การกำหนดแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินของ อปท.เปิดอ่าน
     แบบบัญชี ทะเบียนเปิดอ่าน
     บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเปิดอ่าน
     การโอนงบประมาณรายจ่ายเปิดอ่าน
     งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเปิดอ่าน
     งบประมาณรายจ่ายประจำปีเปิดอ่าน
     การจำแนกหมวด (งบ) ประเภทรายจ่ายเปิดอ่าน
     การจำแนกหมวดและประเภทรายรับเปิดอ่าน
     การจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     ระเบียบงานสารบรรณเปิดอ่าน
     ภาษีโรงเรือนและที่ดินเปิดอ่าน
     คู่มือการบันทึกข้อมูล อีจีพีเพื่อรองรับกมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเปิดอ่าน
     ขั้นตอนการจัดทาลูกบอลในระบบ egp วิธีตกลงราคาเปิดอ่าน
     แนวทางปฏิบัติงานในระบบ e-gpเปิดอ่าน
     ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาลเปิดอ่าน
     แนวทางปฏิบัติในการเบิกระบบใบเสร็จรับเงิน อปท ปรับ 30 พ.ค.57เปิดอ่าน
     คู่มือ ค่ารักษาพยาาล อปท.เปิดอ่าน
     แนวทางการเบิกระบบใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล อปท.เปิดอ่าน
     แนวทางการเบิกระบบใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล อปท.เปิดอ่าน
     จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560เปิดอ่าน
     คู่มือการกรองข้อมูลแผนอัตรากำลัง 3 ปีเปิดอ่าน
     คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2555-2557เปิดอ่าน
     การสร้างแรงจงใจในการทำงานเปิดอ่าน
     ข้อบกพร่อง งานวันเข้าพรรษาเปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี2546เปิดอ่าน
     พรบ.กำหนดแผนและกระจายอำนายให้แก่ อปท.(ฉบับทั่2)เปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติสภาตำบลและ อบต.(ฉบับที่ 6 )เปิดอ่าน
     คู่มือศูนย์ข้อมู,ข่าวสารของทางราชกการเปิดอ่าน
     ความหมายของ การจัดการความรู้ (Knowledge Management KM)เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

การให้บริการ
หมู่บ้านในเขต อบต.
ระบบ EGP
สถิติการให้บริการ
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
ตอบแบบประเมิน ITA
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 1415 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 14 เมษายน 2564
เบี้ยยังชีพ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
อบต.ในเครือข่าย

สำรวจความพึงพอใจ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการปฏิบัติงานของ อบต.ดงบัง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บริการออนไลน์
รวมลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.239.150.57
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,385,823

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 037-578051   Fax : 037-578050
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.