ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กิจการสภา
ทรัพยากรท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
สำนักปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานควบคุมภายใน


  หน้าแรก     เอกสารเผยแพร่ความรู้ 
เอกสารเผยแพร่ความรู้
เอกสารเผยแพร่ความรู้  
     ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกันยายน 2563 คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพเปิดอ่าน
     ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 มลพิษทางอากาศเปิดอ่าน
     ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2563 10 วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้า เริ่มง่ายๆ ที่บ้านเราเปิดอ่าน
     ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555เปิดอ่าน
     ฉบับที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม 2562 ระบบแท่งพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2562 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเปิดอ่าน
     ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกันยายน 2562 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 คู่มือเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2562 การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดอ่าน
     ฉบับที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม 2561 กฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509เปิดอ่าน
     ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2561 คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศเปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

การให้บริการ
หมู่บ้านในเขต อบต.
ระบบ EGP
สถิติการให้บริการ
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
ตอบแบบประเมิน ITA
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 1415 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 14 เมษายน 2564
เบี้ยยังชีพ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
อบต.ในเครือข่าย

สำรวจความพึงพอใจ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการปฏิบัติงานของ อบต.ดงบัง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บริการออนไลน์
รวมลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.239.150.57
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,385,839

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 037-578051   Fax : 037-578050
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.