ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กิจการสภา
ทรัพยากรท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
สำนักปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานควบคุมภายใน  หน้าแรก     ผลงานของเรา 

ผลงานของเรา
ผลงานของเรา  
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
       องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี,บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี,สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี,กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดงบัง,สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี,สถานศึกษาในพื้นที่
โครงการลงลูกรังไหร่ทางถนนสุวรรณศร - คำสวนอ้อ 
      ปริมาณลูกรัง  1,190  ลบ.ม. ๆ ละ  130  บาท  ตามแบบแปลนและประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย  งบประมาณ  154,700  บาท
โครงการสืบสานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
        องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลดงบังและวัดศรีมงคลจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559  ณ วัดศรีมงคล ตำบลดงบัง อำเภอประ
โครงการจูงลูกหลานเข้าวัดฟังธรรมในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ณ วัดจันทรังษี) 
        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังได้จัดทำโครงการจูงลูกหลานเข้าวัดฟังธรรมในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยกำหนดทำบุญ
โครงการจูงลูกหลานเข้าวัดฟังธรรมในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ณ วัดเนินผาสุก) 
       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังได้จัดทำโครงการจูงลูกหลานเข้าวัดฟังธรรมในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยกำหนดทำบุญในวันพระตลอดช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ วัดในเขตปกครองสงฆ์ตำบลดงบัง โด
โครงการจูงลูกหลานเข้าวัดฟังธรรมในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ณ วัดศรีมงคล) 
       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังได้จัดทำโครงการจูงลูกหลานเข้าวัดฟังธรรมในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยกำหนดทำบุญในวันพระตลอดช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ วัดในเขตปกครองสงฆ์ตำบลดงบัง โดยได้ไปทำบูญตักบาตร ณ วัดศรีมงคล ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กิจกรรมการถวายเทียนพรรษาแก่วัด จำนวน 5 แห่ง) 
       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลดงบังกำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีแห่และถวายเทียนจำนำพรรษา แก่วัดในพื้นที่ตำบลดงบัง
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและจัดนิทรรศการ) 
      องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลดงบัง ได้กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยกำหนดจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันเข้าพรรษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ในวันที่ 15 กรกฎาค
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันที่จัดโดยหน่วยงานอื่น (กีฬาสายสัมพันธ์ฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
      ด้วยอำเภอประจันตคามโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอประจันตคามได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ.2559 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบ
โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2559 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. ประเภทประชาชนทั่วไปชาย  2. ประชาชนทั่วไปหญิง และ 3. ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอประจันตคาม และอำเภอประจันตคาม ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์(วันไหลรวมใจประจันตคาม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขึ้นในวันที่ 13
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด(ดงบังฟุตซอลคัพ ครั้งที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังร่วมกับชมรมคนรักฟุตบอลตำบลดงบัง กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด(ดงบังฟุตบอลคัพ ครั้งที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 โดยมีการแข่งขัน 2 ประเภท คือ ป
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังร่วมกับสถานศึกษาในตำบลดงบัง กศน.ตำบลดงบังและฝ่ายปกครองท้องที่ตลอดจนภาคเอกชนและประชาชนในตำบลดงบัง ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประ
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
       องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลดงบังและคณะกรรมการวัดจันทรังษี(บ้านตม) จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดจันทรังษี(บ้านตม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แล
โึครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
       โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙   องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  อำเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี   วันเสาร์ที่  ๑๖  เมษายน  ๒๕๕๙   ณ  บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส
โครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
       องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลดงบังและคณะกรรมการวัดจันทรังษี(บ้านตม) จัดโครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อเป็นการสืบสานเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันดีงามของเพลงลูกทุ่งให้คงอยู่กับสังคมไทยสืบไป ในวันที่ 25 พฤศ
โครงการสืบสานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
        องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลดงบังและวัดศรีมงคลจัด       งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558     ณ วัดศรีมงคล ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีว
โครงการปรับปรุงอาคารทอผ้า (ศูนย์ผ้าทอมือ อบต.ดงบัง) 
       ขนาดกว้าง  14.50  เมตร  ยาว  28  เมตร  สูง  2.50  เมตร  ตามแบบแปลนและประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย
โครงการเสริมขยายถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 9 (บ้านเนินหาด) 
      กว้าง  5  เมตร  ยาว  182  เมตร    สูง  0.80  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบังกำหนด  พร้อมป้ายประชาสันพันธ์โครงการ  1  ป้าย  
โครงการเทลานคอนกรีตหน้า อบต.และเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าอาคารเอนกประสงค์ อบต.ดงบัง 
       เทลานคอนกรีตหน้า อบต.  และเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าอาคารเอนกประสงค์ อบต.ดงบัง  มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  325  ตารางเมตร
โครงการติดตั้งถังประปาแบบแชมเปญระบบประปา หมู่ที่ 8 (บ้านเนินยาง) 
      ตามแบบ  ท.5 - 07  กรมการปรกครองกระทรวงมหาดไทย  และประมาณราคาองคืการบริหารส่วนตำบลดงบัง  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย 
โครงการติดตั้งถังประปาแบบแชมเปญ ณ ที่ทำการ อบต. ดงบัง 
      ขนาดความจุ  15  ลบ.ม.  สูง  15  เมตร  ตามแบบกรมการปรกครอง  ท. 5 - 07  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 
      กว้าง  5  เมตร  ยาว  680  เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  3,400  ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 
       กว้าง  5  เมตร  ยาว  280  เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,400  ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุวรรณศร – ดงบัง – บ้านโนน หมู่ที่ 1 
      กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,050  เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,275  ตารางเมตร
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 2 
       กว้าง  5  เมตร  ยาว  580  เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  2,900  ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย
โครงการซ่อมแซ่มและบำรุงถนนลูกรังภายในตำบล 
      คิดเป็นปริมาตรลูกรัง  1,960  ลบ.ม. ๆ ละ  103  บาท  รายละเอียดตามแบบและปริมาณงานที่อบต.ดงบังกำหนด 
โครงการขุดลอกคลองมะแงว หมู่ที่ 9 บ้านเนินอุดม 
       ช่วงที่  1  กว้างเฉลี่ย  16  เมตร  ยาว  100  เมตร  ช่วงที่  2   กว้างเฉลี่ย  18  เมตร  ยาว  150  เมตร
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านดงบัง 
       ตามแบบมาตรฐานบ่อบาดาล  แบบหมายเลข  1  ของกรมทรัพยากรน้ำบา่ดาล  และประมาณราคาขององค์การบริการส่วนตำบลดงบัง  โดยมีความลึก  80  เมตร  ขนาดบ่อ  6  นิ้ว  เครื่องสูบน้ำขนาด  1.5  แรงม้า &
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 10 บ้านหนองข้าวหลาม 
      รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำกำหนด 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคพซีล สายเนินตะเคียน หมู่ที่ 10 
       ขนากว้าง  5  เมตร  ยาว  295  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,475  ตารางเมตร
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคพซีล สายเนินตะเคียน หมู่ที่ 10 
      กว้าง  5  เมตร  ยาว  200  เมตร  หนา  0.20  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,000  ตารางเมตร
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคพซีล สายเนินก่อ หมู่ที่ 7 
       กว้าง  5  เมตร  ยาว  200  เมตร  หนา  0.20  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า   1,000  ตารางเมตร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายหมุ่ที่ 6 ไปหมู่ที่ 7 
       กว้าง  4  เมตร  ยาว  95  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  380  ตารางเมตร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองมะติ่ง หมู่ที่ 9 
       กว้าง  4  เมตร  ยาว  50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  600  ตารางเมตร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโนน หมู่ที่ 4 (จ่ายขาดเงินสะสม) 
       กว้าง  5  เมตร  ยาว  224  เมตร  หนา  0.15  เมตร   หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,120  ตารางเมตร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโนน หมู่ที่ 4 
       กว้าง  5  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  500  ตารางเมตร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านเนินงิ้ว หมู่ที่ 2 
      กว้าง  45  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  400  ตารางเมตร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนา – บ้านน้อย หมู่ที่ 3 
       กว้าง  4  เมตร  ยาว  305  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรีือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,220  ตารางเมตร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนา – บ้านน้อย – หนองแสง หมู่ที่ 3 
       ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  400  เมตร
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 สายเนินบาก - เนินแดง 
      กว้าง  4  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 สายหนองชิงช้า 
      กว้าง  4  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 (สายหนองมะติ่ง) 
      ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง  4  เมตร  ยาว  107  เมตร  หนา  0.15  เมตร
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 
     
โครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 
     
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 
     
โครงการขุดลอกสระน้ำหนองหัวลิง 
     
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 
     
โครงการก่อสร้างถังน้ำแชมเปญ หมู่ที่ 3 
     
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคปซีล หมู่ที่ 2,9 
     
โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา 
     
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ 
     
สายตรงผู้บริหาร

การให้บริการ
หมู่บ้านในเขต อบต.
ระบบ EGP
สถิติการให้บริการ
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
ตอบแบบประเมิน ITA
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 1415 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 14 เมษายน 2564
เบี้ยยังชีพ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
อบต.ในเครือข่าย

สำรวจความพึงพอใจ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการปฏิบัติงานของ อบต.ดงบัง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บริการออนไลน์
รวมลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.239.150.57
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,385,876

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 037-578051   Fax : 037-578050
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.